Izolacje ppoż

wpis w: Dla Hoteli | 0

Stosowanie izolacji ścian obiektu przy projektowaniu stałych systemów przeciwpożarowych obiektów budowlanych ma kluczowe znaczenie dla zachowania odpowiedniej nośności pożarowej obiektu. W zależności od konstrukcji budynku, potencjalnej energii możliwej do wyzwolenia w przypadku pożaru produktów przechowywanych w pomieszczeniach zastosowanie odpowiednich izolacji ppoż daje możliwość przeprowadzenia akcji gaśniczych i przeciwdziałania katastrofom budowlanym wynikłym z pożarów.

Różne konstrukcje – różne wymagania ppoż

W zależności od budynku, jego konstrukcji oraz możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się pożaru wewnętrz obiektu stosowane są różne zabezpieczenia mające na celu minimalizację strat wynikłych z pożaru. Współczesny świat pełen jest materiałów sztucznych i łatwopalnych. Pomimo stosowania powłok chroniących przez zajęciem się elementów palnych ryzyko pożaru i jego niekontrolowanego rozprzestrzeniania się jest bardzo duże. Coraz lepsze materiały chroniące konstrukcje obiektów przed ciepłem i płomieniami mogą poprawić bezpieczeństwo ppoż w obiekcie, nie zlikwidują one jednak całego zagrożenia pożaru i konsekwencji strat z nim związanych.

Izolacja przeciwpożarowa

Izolacjami przeciwpożarowymi nazywamy materiały i metody ich zastosowania na ścianach czy konstrukcji budynku, których podstawowym zadaniem jest ograniczenie wpływu czynników towarzyszących pożarom na właściwości nośne obiektu. Dla każdego budynku za pomocą odpowiedniego wzoru specjaliści z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych mogą ocenić wartość nośności ogniowej konstrukcji budynku. Aby zwiększyć odporność obiektu budowlanego na możliwość zajęcia się płomieniami, czy zmianę właściwości konstrukcji przez towarzyszącą pożarowi wzrastającą temperaturę stosuje się izolacje przeciwpożarowe. Więcej na stronie: http://pol-poz.pl/izolacje-przeciwpozarowe

Różne formy izolacji – natryski, panele, farby

Rozwój chemii oraz technologii budowlanej ciągnie za sobą rozwój technologii zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów. Nowoczesne materiały oraz substancje chemiczne nakładane na konstrukcję obiektu czy jego ściany i stropy pozwala na zmniejszenie wpływu temperatury i płomieni na budynek. Materiały chroniące przed pożarem mogą posiadać różne formy:

  • Farby przeciwpożarowe – materiały płynne, które zasychając wchodzą w skład otynkowania ścian czy stropów. Ich zachowanie na występujące przy pożarach ciepło opóźnia przedostanie się temperatury do konstrukcji budynku.
  • Panele – wykonane z materiałów ogniochronnych panele można stosować przez nakładanie na ściany, stropy i podłogi. Podobnie jak farby, panele przeciwpożarowe ograniczają promieniowanie cieplne przenikające w konstrukcję.
  • Natryski przeciwpożarowe – to technika nakładania materiałów ogniochronnych na ściany obiektu przy udziale wysokiego ciśnienia. Natryski ppoż mogą bardziej dokładnie przykrywać powierzchnię, odpowiednie doświadczenie i dokładność firm wykonujących usługi natrysku przeciwpożarowego zapewniają odpowiednią grubość warstwy ochronnej. Stosowany materiał może podczas kontaktu z wysoką temperaturą kurczyć się, lub puchnąć odbijając ciepło lub pochłaniają je w swojej strukturze.

Materiały stosowane w izolacjach pożarniczych

Nauka wciąż poszukuje odpowiednich materiałów, które mają wyjątkową odporność na temperaturę i umożliwiają odbicie promieniowania cieplnego lub jego pochłonięcie przed przedostaniem się go do wrażliwej konstrukcji budynku. W poszukiwaniu materiałów naukowcy sięgają nawet do minerałów wulkanicznych, które sproszkowane lub wplecione w wełnę izolacyjną pozwalają na zastosowanie w izolacjach ppoż budynków.