Izolacje ogniowe elementów konstrukcyjnych budynków

wpis w: Dla Hoteli | 0

W ramach zabezpieczenia budynków przed możliwością zajęcia się pożarem stosuje się różne systemy i izolacje ogniowe. W zależności od konstrukcji budynku, powierzchni pomieszczeń, kubatury czy czynników technicznych (przepływ powietrza) dobierane są środki zabezpieczenia przeciwpożarowego czynne i bierne.

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Za bezpiecznie obiektu przed możliwością wystąpienia pożaru dokonuje się przez montaż odpowiednich środków gaśniczych oraz alarmowych i oddymiających. Wśród czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych znajdują się instalacje wykorzystujące wodę (lub w niektórych, szczególnych przypadkach inny środek gaśniczy) do zagaszenia pożaru. Czynne zabezpieczenia ogniochronne to również odpowiednia ilość środków gaśniczych dostępnych na terenie obiektu.

Najczęściej spotykane czynne środki bezpieczeństwa to:

 • instalacje alarmowe
 • instalacja oddymiająca obejmująca okna oddymiające, klapy dachowe, wentylację pożarową
 • układy tryskaczy i zraszaczy
 • system hydrantów
 • odpowiednio dobrane gaśnice

Bierne zabezpieczenia ogniochronne w obiektach hotelowych

Projektując obiekt budowlany należy uwzględnić konieczność zastosowania biernych zabezpieczeń pożarniczych. Są to elementy budynku, stosowane materiały budowlane i wykończeniowe posiadające odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Bierne zabezpieczenia chronią konstrukcję obiektu przed zajęciem się ogniem, lub jak ma to miejsce w przypadku konstrukcji stalowych izolują poszczególne elementy konstrukcji przed nagrzaniem się i przekroczeniem progu elastyczności.

 • Zabezpieczenia ścian, oraz stropów i kanałów wentylacyjnych
 • Farby izolacyjne
 • Płyty (panele) ogniochronne
 • Izolacje ogniochronne
 • Zabezpieczenie kabli oraz przepustów instalacji
 • Drzwi przeciwpożarowe

Poniżej lista przykładowych wykonawców instalacji przeciwpożarowej, które z powodzeniem można stosować w hotelach i pensjonatach:

POL-POŻ http://pol-poz.pl/izolacje-przeciwpozarowe

Energon http://energon.torun.pl/

Sika Poland pol.sika.com

Więcej na temat izolacji: Nowoczesne sposoby na izolacje ogniochronne

Autor: Mikołaj Strażak