Maksymalna wartość napięcia w gniazdku

wpis w: Technologie | 0

Prąd przemienny (ang. alternating current, AC) to szczególny rodzaj  prądu elektrycznego zmiennego. To prąd okresowo zmienny, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością – 50 Hz. W przypadku prądu w gniazdku, mówimy o następujących określeniach i definicjach.

 

Wartości definiujące prąd


wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne (stąd nazwa przemienny) a wartość natężenia prądu jest różna w każdym momencie trwania przebiegu sinusoidalnego,

wartość średnia przebiegu sinusoidalnego jest równa zero,

wartość skuteczna prądu przemiennego jest równa takiej wartości prądu stałego, która powoduje wydzielenie się w odbiorniku takiej samej energii,
w takim samym czasie,

wartości maksymalne prądu przemiennego występują w najwyższych punktach przebiegu, po stronie wartości dodatnich, jak i ujemnych.

Wartość chwilowa prądu przemiennego:

gdzie:

Imwartość maksymalna, amplituda,

ω – pulsacja, częstotliwość kątowa,

t – czas,

  • – faza początkowa prądu.

 

Okres prądu sinusoidalnie zmiennego:

Pulsacja:

Częstotliwość:

Wartość skuteczna:


Z przebiegu czasowego prądu przemiennego wynika, że wartość maksymalna (amplituda) prądu w gniazdku wynosi 325 V a wartość mierzona miernikiem to wartość skuteczna, która wynosi 230 V.

Prąd przemienny – wynalazca

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że prąd przemienny to genialny wynalazek serbskiego inżyniera – Nikoli Tesli. Ten człowiek, walcząc w USA z narzuconą filozofią prądu stałego, uzyskał możnych protektorów i sponsorów, co pozwoliło uzyskać prąd, który do dzisiaj zaopatruje świat w energię elektryczną. Generator synchroniczny – pomysłu Tesli – pozwala na produkcję prądu elektrycznego o przebiegu czasowym, idealnie odwzorowującym funkcje sinus. Jakie były korzyści dla odbiorców energii elektrycznej w USA i na całym świecie? Dotychczasowa filozofia, oparta na przesyle prądu stałego, do transportowania energii elektrycznej, wymagała kabli o bardzo dużych przekrojach, ze względu na wysokie natężenia prądu elektrycznego. Poza tym, odległości przesyłowe były bardzo niewielkie. Miedź była bardzo droga, zatem i dostępność oświetlenia elektrycznego w tamtych czasach, była bardzo ograniczona. Rewolucja w postrzeganiu elektryczności, zaproponowana przez Teslę, całkowicie zmieniła świat prądu elektrycznego. Nagle, można było przesyłać energię elektryczną do milionów odbiorców, oddalonych od miejsca produkcji prądu, o tysiące kilometrów. Walka o rodzaj prądu trwała latami, lecz ostatecznie, wygrał prąd przemienny i dzisiaj cieszymy się swobodą dostępu do energii elektrycznej, dzięki genialnemu wizjonerowi – Nikoli Tesli.

Oczywiście zgłębienie dosadnie tematu jest najlepszym rozwiązaniem a takie można uzyskać na szkoleniach elektrycznych SEP w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OMEGA w Zabrzu lub szkoleniach z pomiarów elektrycznych, więcej na jego temat znajdą Państwo pod adresem https://www.oszomega.pl/elementor-4195/