Efekt cieplarniany – jak zapobiegać?

wpis w: Poradnik | 0

Efekt cieplarniany to nic innego jak zjawisko ocieplania się klimatu. Dzieje się tak, ponieważ energia słoneczna jest zatrzymywana przez gazy cieplarniane. Na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała.

f-gazyZjawisko to nazywane jest również efektem szklarniowym (proces ten jest podobny do tego, jaki występuje w szklarni).

Jest to zjawisko naturalne, a także korzystne dla ludzi, bowiem bez niego na Ziemi nie mogłoby powstać oraz rozwinąć się życie.

Gazy cieplarniane to lotne substancje chemiczne, które zatrzymują i magazynują energie cieplną.

Przekazują one również energię do powierzchni Ziemi w postaci promieniowania podczerwonego.

Istnieją także fluorowane gazy cieplarniane, które potocznie nazywa się f-gazami. Gazy te wykorzystywane są w wielu mechanizmach, w których zachodzi wymiana cieplna, np. w klimatyzatorach, sprzęcie chłodniczym czy urządzeniach ochrony przeciwpożarowej.

Następstwa efektu cieplarnianego

Jednym z ważniejszych następstw wyżej opisanego zjawiska jest topnienie lodowców, a co za tym idzie, podniesienie się poziomu mórz i oceanów, a także zalewanie zamieszkiwanych obszarów nadmorskich. Przez co ludzie będą musieli przenosić się do innych miejsc. Najbardziej zagrożonym krajem jest Holandia, ponieważ jak wiadomo – tereny tego kraju to głównie niziny.

Bardzo prawdopodobne jest przesunięcie się stref klimatycznych na Ziemi. Może to także doprowadzić do zmiany prądów morskich, dzięki czemu zmienią się układy ciśnienia. A co za tym idzie coraz częściej będzie można spotykać się z huraganami czy powodziami. Co niesie za sobą poważne konsekwencje jak utrata życia wielu ludzi czy zwierząt, zalanie i zniszczenie gruntów uprawowych czy znaczne straty materialne.

Nie wszystkie gatunki zwierząt czy roślin będą w stanie przystosować się do funkcjonowania w nowych warunkach, dlatego istnieje szansa, że po prostu wyginą.

Jak z tym walczyć?

Aby nie doprowadzić do licznych klęsk żywiołowych i ogólnej zmiany klimatu ludzie muszą zapobiegać globalnemu ociepleniu. Jak to zrobić?

  1. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, czyli wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Coraz częściej budowane są elektrownie wiatrowe czy na dachach montowane są panele słoneczne.
  2. Nakłanianie społeczeństwa do korzystania ze środków transportu publicznego czy też innych pojazdów, które nie zanieczyszczają środowiska.
  3. Zaprzestanie wycinania lasów, bowiem 1 hektar lasu może pochłonąć aż 250 kg dwutlenku węglą!
  4. Aby zapobiegać fluorowanym gazom cieplarnianym należy przede wszystkim nauczyć odpowiednie osoby jak należy obchodzić się z tego typu gazami. Są to przede wszystkim osoby, które zajmują się instalacją, serwisowaniem czy naprawą urządzeń w których zachodzi wymiana cieplna. Dlatego organizowane są szkolenia f-gazowe, dzięki którym kursanci poznają między innymi metody umieszczania substancji w pojemnikach (także tych pod ciśnieniem).

kurs f-gazy

Efekt cieplarniany jest procesem naturalnym, jednak ludzie powinni zapobiegać powiększaniu się tego zjawiska. Należy podejmować działania dostosowujące przemysł czy transport, a przede wszystkim edukować i uczyć społeczeństwo by zważali na tak błahe sprawy oraz szkolić pracowników by wiedzieli jak postępować z tego typu gazami.